Angličtina deti 2.-3. ročník

2. – 3. ročník Zš

Konverzačný kurz angličtiny

Dĺžka kurzu: 13 týždňov (1 x 60 min/týždeň)
Cena: 143€ (11€/hodina)
Počet študentov v kurze: maximálne 6

Charakteristika študenta, ktorý sa hlási na kurz:
Kurz je vhodný pre deti, ktoré majú rady jazyky a nestačí im učivo preberané v škole. Tento typ kurzu je určený pre deti 2. a 3. ročníkov základných škôl.

Obsah kurzu:
Na kurze konverzačnou formou prehlbujeme znalosti v oblasti gramatiky a slovnej zásoby. Dôraz kladieme na praktické jazykové zručnosti, najmä na rozprávanie a počúvanie. Náš kurz je postavený na zaujímavej a inšpiratívnej učebnici Academy Stars z vydavateľstva Macmillan (rok vydania 2017), ktorá je orientovaná na rozvoj komunikačných zručností, s prirodzeným využitím gramatiky a slovnej zásoby. Deti sa však nemusia báť nudných „učebnicových“ hodín – obsah kurzu je obohatený o autentický materiál z ďalších zdrojov a množstvo hier a konverzačných aktivít.

Platba:
Kurz je potrebné uhradiť prevodom na účet najneskôr týždeň pred začatím výučby.