Aktuálne ponúkame kurzy ANGLICKÉHO, NEMECKÉHO, ŠPANIELSKEHO a TALIANSKEHO jazyka.

V našej jazykovke Vám ponúkame všeobecné kurzy od úplných začiatočníkov (A1) po pokročilých (B2). Môžete si vybrať medzi viacerými typmi kurzov, čo sa počtu študentov týka (individuálne, duo a skupinové), ale aj formy (všeobecné, konverzačné, prípravné na záverečné skúšky a certifikáty, detské a seniorské). V ponuke máme anglický, nemecký, španielsky, taliansky, francúzsky a ruský jazyk.

 

Naše kurzy sú postavené na zaujímavých a inšpiratívnych učebniciach, ktoré sú orientované na rozvoj komunikačných zručností, s prirodzeným využitím gramatiky a slovnej zásoby. Je dôležité, aby študenti mali učebnicu, ktorá dá učeniu logickú a vyváženú líniu. Nebojte sa však nudnej práce pripomínajúcej Vaše školské časy – obsah kurzu je obohatený o autentický materiál z ďalších zdrojov. Na oživenie hodín a precvičovanie vedomostí máme pre Vás pripravené aj množstvo konverzačných aktivít a hier :)Všetky naše kurzy sú navrhnuté podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

 

Platba: Kurz je potrebné uhradiť prevodom na účet najneskôr týždeň pred začatím kurzu.

Storno podmienky: Odhlásenie z kurzu bez poplatku je možné do 14 dní od jeho začatia. V prípade odstúpenia od zmluvy od 14. dňa do dňa začiatku tábora sa platí storno poplatok 20% z ceny kurzu. V prípade odstúpenia od zmluvy po zahájení kurzu sa účtuje poplatok vo výške 100% ceny kurzu.

Ponuka INDIVIDUÁLNYCH kurzov

28€/50 min

V našej jazykovke si ako študent individuálneho kurzu zakupujete balíček 10 x 50 min, ktorý si je potrebné minúť najneskôr do 12 týždňov od začiatku.

Výhodou individuálnych hodín je ich flexibilita a samozrejme 100 percentné zameranie na Vás a Vaše požiadavky. Hodiny sa dajú presúvať a rušiť, no vždy najneskôr 24 hodín pred konaním Vašej hodiny, aby Vám zbytočne neprepadla.

Ponuka DUO kurzov

18€/50 min

Ak sa rozhodnete chodiť k nám vo dvojici, balíček 10 x 50 min si je potrebné minúť najneskôr do 12 týždňov od začiatku.

Duo hodiny patria k najobľúbenejším, keďže máte veľa priestoru vyjadriť sa, no zároveň nejde iba o dialóg učiteľ-študent, ale hlavne študent-študent. Hodiny sa dajú presúvať a rušiť, no vždy najneskôr 24 hodín pred konaním Vašej hodiny, aby Vám zbytočne neprepadla.

Ponuka SKUPINOVÝCH kurzov

13€/50 min

V prípade, že chcete byť radšej súčasťou skupinky, u nás je to výhra. Za sumu 13€/50min budete maximálne štyria.

Pri klasických skupinových hodinách s veľkým množstvom študentov sa dá ľahko skryť a nebyť aktívny, no u nás je to nemožné! Nemáte síce toľko priestoru na vyjadrenie ako pri indi a duo hodinách, no tento fakt je kompenzovaný nižšou cenou. Zakupuje sa vždy celý kurz – od začiatku trimestra po jeho koniec, čo nám obvykle vychádza na 10-14 týždňov, vždy podľa dátumov školských prázdnin. Hodiny sú dané fixne na konkrétny čas a deň. Na frekvencii sa dá dohodnúť – raz, dva alebo aj tri krát do týždňa.

anglický jazyk A1-úplní začiatočníci – pondelok + streda 8:45 – 9:45

anglický jazyk A1-úplní začiatočníci – utorok + štvrtok 17:30-18:30

anglický jazyk A1-úplní začiatočníci – utorok + štvrtok 16:15-17:15

anglický jazyk A1-úplní začiatočníci – streda + piatok 12:30 – 13:30

anglický jazyk A1.2-veční začiatočníci – pondelok + streda 7:30 – 8:30

anglický jazyk A1.2-veční začiatočníci – utorok + štvrtok 17:30 – 18:30

anglický jazyk A2-začiatočníci – pondelok + streda 18:45 – 19:45

anglický jazyk A2-začiatočníci – streda + piatok 8:45 – 9:45

anglický jazyk B1-mierne pokročilí – streda + piatok 7:30 – 8:30

anglický jazyk B1-mierne pokročilí – utorok + štvrtok 16:15 – 17:15

anglický jazyk B2-pokročilí – streda + piatok 7:30 – 8:30

anglický jazyk B2-pokročilí – utorok + štvrtok 16:15 – 17:15

anglický jazyk konverzácia A2 – utorok 8:45 – 9:45

anglický jazyk konverzácia B1 – štvrtok 17:30 – 18:30

anglický jazyk konverzácia B2 – pondelok 18:45 – 19:45

_____________________________

nemecký jazyk A1-úplní začiatočníci – pondelok + streda 7:30 – 8:30

nemecký jazyk A1-úplní začiatočníci – utorok + štvrtok 7:30 – 8:30

nemecký jazyk A1-úplní začiatočníci – pondelok + streda 18:45 – 19:45

nemecký jazyk A1.2-veční začiatočníci – pondelok + streda 7:30 – 8:30

nemecký jazyk A1.2- veční začiatočníci – utorok + štvrtok 7:30 – 8:30

nemecký jazyk A1.2- veční začiatočníci – pondelok + streda 18:45 – 19:45

nemecký jazyk B1-mierne pokročilí – streda 17:30 – 18:30

nemecký jazyk konverzácia B1/B2 – utorok 18:45 – 19:45

_____________________________

španielsky jazyk A1-úplní začiatočníci – utorok + štvrtok 8:45 – 9:45

španielsky jazyk A2-začiatočníci – utorok 11:15 – 12:15

španielsky jazyk A2-začiatočníci – utorok 16:15 – 17:15

_____________________________

taliansky jazyk A1-úplní začiatočníci – pondelok 18:45 – 19:45