1. Komunikatívny prístup

Slovenčinu na hodinách obmedzujeme na minimum a už od začiatočníckej úrovne komunikácia prebieha v cudzom jazyku. Učebnicu dopĺňame extra materiálmi, ktoré zatraktívnia proces výučby a potvrdíte si tak nadobudnuté vedomosti. Rozvíjame všetky jazykové zručnosti: hovorenie, počúvanie, písanie a čítanie. Gramatika a slovná zásoba sa na hodinách uplatňujú v spojení s praktickým jazykom. Vďaka komunikatívnemu prístupu si posilňujete sebavedomie, čo Vám pomáha lepšie zvládať komunikáciu v praxi

2. Malé skupiny

V Stupavskej jazykovke uprednostňujeme kvalitu pred kvantitou, a preto sme obmedzili počet študentov v jednej skupine na troch až piatich. Takáta malá skupinka študentov nám dáva oveľa väčší zmysel, ušetríte, keďže individuálne hodiny sú násobne drahšie, no stále máte obrovský priestor na hodinách a učiteľ k Vám vie pristupovať individuálne.

3. Kvalifikovaní lektori

Sme malá rodinná jazyková škola, ktorá si zakladá na kvalite. Dobré meno školy budujú v prvom rade kompetentní a skúsení lektori. V Stupavskej jazykovke učia výhradne vyštudovaní jazykári – ľudia, ktorí jazyk nie len vedia používať, ale aj rozumejú tomu, ako funguje.

4. Aktuálna učebnica

Na kurzoch používame učebnice, ktoré obsahujú množstvo pútavých obrázkov, nahrávok a článkov. Tieto učebnice sme vybrali práve preto, lebo podnecujú študentov k aktívnej komunikácii a stimulujú kreativitu.

5. Komunitné prostredie

Stupava potrebuje priestor, ktorý ľudom otvára dvere do sveta. Prinášame miesto, kde sa ľudia stretávajú v príjemnom rodinnom prostredí a rozvíjajú svoj potenciál.

Preto okrem kurzov organizujeme večerné a víkendové aktivity v cudzích jazykoch – jazykové kaviarne, konverzácie s native speakermi, vedomostné kvízy, cestovateľské kiná, swapy, workshopy, speed datingy a iné.