Náš tím

Stupavská jazykovka je v prvom rade rodinná firma, ktorú sme sa rozhodli založiť ako dve vyštudované jazykárky, teraz už aj švagriné. Avšak na všetky jazyky nestačíme samy, venujeme preto maximálnu pozornosť výberu lektorov. Každý člen nášho tímu je kvalifikovaný vo výučbe cudzích jazykov, má niekoľkoročnú prax a v neposlednom rade preukazuje dávku entuziazmu.

Okrem nás dvoch u nás v škole môžete stretnúť Petru, Maríu, Juraja, Lenku, Barboru, Marka a Tonyho, ktorí učia angličtinu, ale aj niekoľkojazyčnú Snižanu, ktorá u nás učí nemčinu a ruštinu a našu taliančinárku Danku.

Stupavská jazykovka

Natália Salaiová

anglický a francúzsky jazyk
natalia@stupavskajazykovka.sk

Po tom, ako som úspešne ukončila štúdium anglického a francúzskeho jazyka na Filozofickej Fakulte UK v Bratislave som vycestovala do zahraničia. Vo Francúzsku som rok učila na strednej škole anglický jazyk, čo ma nesmierne bavilo, a preto som sa po návrate domov vydala na dráhu učiteľky na gymnáziu v Bratislave. Po piatich intenzívnych rokoch so stredoškolákmi som sa rozhodla všetky moje nápady a energiu investovať do našej Stupavskej jazykovky.

Stupavská jazykovka

Zuzana Salai

anglický a švédsky jazyk
zuzka@stupavskajazykovka.sk

V angličtine som sa vždy cítila ako doma vďaka bilingválnemu štúdiu na GJH v Bratislave. Na Filozofickej Fakulte UK som si k nej pridala švédčinu, ktorá ma zaujala svojou originalitou. Ovládanie týchto jazykov mi umožnilo viackrát vycestovať do Británie, USA či Škandinávie. Vďaka tomuto štúdiu a skúsenostiam zo zahraničia som päť rokov pracovala ako lektorka v jazykových školách v Bratislave. Svoje poznatky a kreativitu však dnes uplatňujem v našej Stupavskej jazykovke.

Stupavská jazykovka

Dana Smaržová

španielsky a taliansky jazyk

Už na bilingválnom španielskom gymnáziu ma pohltili cudzie jazyky. Pri výbere vysokej školy som sa prejavila ako jazykárka telom i dušou, pretože po roku štúdia sociológie, ktorá ma nenapĺňala, som sa prihlásila na prekladateľstvo a tlmočníctvo španielčiny a taliančiny. Odmalička milujem knihy a túto vášeň som uplatnila aj pri preklade viacerých prozaických textov, esejí a poviedok. Vyučovaniu španielčiny a taliančiny sa venujem už od gymnázia. Dnes ma nájdete v Stupavskej jazykovke.