Angličtina teens 3.-4. ročník

3. – 4. ročník Sš

Konverzačný kurz angličtiny

Dĺžka kurzu: 13 týždňov (1 x 60 min/týždeň)
Cena: 143€ (11€/hodina)
Počet študentov v kurze: maximálne 6

Charakteristika študenta, ktorý sa hlási na kurz:
Kurz je vhodný pre tínedžerov, ktorí majú radi jazyky a nestačí im učivo preberané v škole. Tento typ kurzu je určený pre študentov 3. a 4. ročníkov stredných škôl.

Obsah kurzu:
Na kurze konverzačnou formou prehlbujeme znalosti v oblasti gramatiky a slovnej zásoby. Dôraz kladieme na praktické jazykové zručnosti, najmä na rozprávanie a počúvanie. Náš kurz je postavený na zaujímavých a inšpiratívnych materiáloch, ktoré sú orientované na rozvoj komunikačných zručností, s prirodzeným využitím gramatiky a slovnej zásoby. Študenti sa však nemusia báť nudných hodín – obsah kurzu je obohatený o autentický materiál z ďalších zdrojov a množstvo hier a konverzačných aktivít.

Platba:
Kurz je potrebné uhradiť prevodom na účet najneskôr týždeň pred začatím výučby.