Anglicky jazyk A1

A1 – úplný začiatočník

Kurz všeobecnej angličtiny

Dĺžka kurzu: 13 týždňov (2 x 60 min/týždeň)
Cena: 286 eur (11 eur/hodina)
Počet študentov v kurze: maximálne 4

Charakteristika študenta, ktorý sa hlási na kurz A1:
Kurz je zameraný na úvod do anglického jazyka a je určený pre úplných začiatočníkov.
Ak ste sa angličtinu nikdy neučili, alebo ak máte už nejaké skúsenosti s angličtinou, no stále máte pocit, že ste na úplnom začiatku, tento kurz je vhodný pre Vás.

Obsah kurzu:
Na kurze všeobecnej angličtiny pre úplných začiatočníkov sa zameriavame na základnú slovnú zásobu a gramatiku, dôraz však kladieme na praktické jazykové zručnosti, a teda rozprávanie, počúvanie, písanie a čítanie. Náš kurz je postavený na zaujímavej, inšpiratívnej a aktuálnej učebnici Global z vydavateľstva Macmillan (rok vydania 2019), ktorá je orientovaná na rozvoj komunikačných zručností, s prirodzeným využitím gramatiky a slovnej zásoby. Nebojte sa však nudnej práce pripomínajúcej Vaše školské časy – obsah kurzu je obohatený o autentický materiál z ďalších zdrojov. Na precvičovanie Vašich vedomostí máme pripravené aj množstvo konverzačných aktivít a hier.

Platba:
Tento typ kurzu je možné uhradiť aj v dvoch splátkach (143 EUR najneskôr týždeň pred začatím kurzu + 143 EUR do 5 týždňov od začatia kurzu). Kurz je potrebné uhradiť prevodom na účet najneskôr týždeň pred začatím výučby.

Naše odporúčanie:
Pred tým, ako sa prihlásite na kurz, vyplňte online test, ktorý Vám pomôže určiť Vašu jazykovú úroveň. Ak si však stále si nie ste istý na aký kurz sa prihlásiť, odporúčame Vám kontaktovať nás ohľadom osobného stretnutia, kde Vám pomôžeme upresniť Vašu úroveň, a teda aj kurz, na ktorý sa máte prihlásiť.