C1 – príprava na CAE

C1 – príprava na CAE

Príprava na certifikát CAE (C1)

Dĺžka kurzu: 11 týždňov (1 x 90 min/týždeň) 
Cena: 132 eur (6 eur/vyučovacia hodina)
Počet študentov v kurze: maximálne 6

Charakteristika študenta, ktorý sa hlási na kurz:
Študent už má dosiahnutú úroveň C1, a teda dokáže porozumieť širokej škále náročných, dlhších textov a rozoznať ich implicitné významy. Dokáže sa vyjadriť plynulo a spontánne bez priveľmi zjavného hľadania výrazov. Dokáže využívať jazyk pružne a efektívne na spoločenské, akademické či profesijné účely. Dokáže vytvoriť zrozumiteľný, dobre usporiadaný a podrobný text na zložité témy, prejavujúc ovládanie kompozičných postupov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie.
(zdroj: spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky)

Obsah kurzu:
V kurze sa naučíte množstvo stratégií potrebných na úspešné riešenie skúšky. Budete tu analyzovať všetky typy cvičení: English in Use, Reading, Writing, Listening a Speaking. Vyskúšate si rôzne metódy, ako ich zvládnuť čo najefektívnejšie.
Prípravný kurz je časovo náročný na domácu prípravu.

Platba:
Kurz je potrebné uhradiť prevodom na účet najneskôr týždeň pred začatím kurzu.