Konverzácie – B1/B2

Konverzácie B1/B2

Konverzačný kurz všeobecnej angličtiny

Dĺžka kurzu: 13 týždňov (1 x 60 min/týždeň)
Cena: 143€ (11€/hodina)
Počet študentov v kurze: maximálne 4

Charakteristika študenta, ktorý sa hlási na konverzačný kurz:
Rozumie hlavným bodom zrozumiteľnej spisovnej vstupnej informácie o známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretáva v práci, škole, voľnom čase atď. Dokáže sa zorientovať vo väčšine situácií, ktoré môžu nastať počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí týmto jazykom. Dokáže vytvoriť jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mu známe alebo o ktoré sa osobne zaujíma. Dokáže opísať svoje skúsenosti a udalosti, sny, nádeje a ambície a stručne odôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány.
(zdroj: spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky)

Obsah kurzu:
Kurz je určený pre tých, ktorí chcú na hodinách len rozprávať bez nudného riešenia gramatiky a slovnej zásoby. Náplňou lekcií sú rôzne aktivity podporujúce výhradne konverzačné zručnosti. Vďaka pestrým interaktívnym činnostiam budete mať dostatok priestoru precvičiť si v malej skupinke komunikáciu v bežných situáciách, aby ste tak do budúcnosti získali potrebné sebavedomie.