Konverzácie – B1

B1 – Konverzácie

Konverzačný kurz s native speakerom

Dĺžka kurzu: 4 týždne (1 x 90 min/týždeň)
Dátumy: piatok, 29.11.2019 – piatok, 20.12.2019
Cena: 64 eur (8 eur/vyučovacia hodina)
Počet študentov v kurze: maximálne 5

Charakteristika študenta, ktorý sa hlási na konverzačný kurz B1:
Rozumie hlavným bodom zrozumiteľnej spisovnej vstupnej informácie o známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretáva v práci, škole, voľnom čase atď. Dokáže sa zorientovať vo väčšine situácií, ktoré môžu nastať počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí týmto jazykom. Dokáže vytvoriť jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mu známe alebo o ktoré sa osobne zaujíma. Dokáže opísať svoje skúsenosti a udalosti, sny, nádeje a ambície a stručne odôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány.
(zdroj: spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky)

Obsah kurzu:
Kurz je určený pre tých, ktorí si chcú vyskúšať v praxi komunikáciu s native speakerom. Náplňou lekcií sú rôzne aktivity podporujúce výhradne konverzačné zručnosti – dokonca každú hodinu s iným native speakerom! Vďaka pestrým interaktívnym činnostiam budete mať dostatok priestoru precvičiť si v malej skupinke komunikáciu v bežných situáciách, aby ste tak do budúcnosti získali potrebné sebavedomie.