Maturanti

B2 – maturanti

Kurz určený na prípravu na maturitu

Dĺžka kurzu: 9 týždňov (1 x 90 min/týždeň) 
Dátumy: 21.1. – 17.3.2020 
Cena: 99 eur (5,50€/vyučovacia hodina)
Počet študentov v kurze: maximálne 6

Obsah kurzu:
Na kurze pripravujeme študentov končiacich stredné školy na písomné i ústne maturitné skúšky. Maturantom odporúčame prihlásiť sa na obidva trimestre – zimný a jarný.

Počas zimného trimestra prebieha príprava na písomnú časť maturitnej skúšky, a teda zameriame sa hlavne na gramatiku, čítanie, posluch a písanie. V druhom, jarnom trimestri sa budeme intenzívne venovať ústnej časti maturitnej skúšky.

Na tento kurz nepotrebujete učebnicu, keďže sa budete venovať precvičovaniu konkrétnych typov cvičení a maturitným témam.

Platba:
Kurz je potrebné uhradiť prevodom na účet najneskôr týždeň pred začatím kurzu.