A1 – Seniori

A1 – Seniori

Kurz určený pre seniorov

Dĺžka kurzu: 12 týždňov (1 x 90 min/týždeň) 
Cena: 96 eur (4 eur/vyučovacia hodina)
Počet študentov v kurze: maximálne 6

Charakteristika študenta, ktorý sa hlási na kurz A1 – Seniori:
Kurz je zameraný na úvod do anglického jazyka a je určený pre úplných začiatočníkov.
Ak ste sa angličtinu nikdy neučili, alebo ak máte už nejaké skúsenosti s angličtinou, no stále máte pocit, že ste na úplnom začiatku, tento kurz je vhodný pre Vás.

Obsah kurzu:
Kurz je ideálny pre tých, ktorých neprešla chuť učiť sa a radi využijú svoj voľný čas zmysluplne. Tempo je prispôsobené potrebám seniorov a napreduje sa v ňom v príjemnej atmosfére. Kurz je postavený na zaujímavej, inšpiratívnej, no hlavne aktuálnej učebnici Global z vydavateľstva Macmillan (rok vydania 2019), ktorá je orientovaná na rozvoj komunikačných zručností, s prirodzeným využitím gramatiky a slovnej zásoby. Je dôležité, aby študenti mali učebnicu, ktorá dá Vášmu učeniu logickú a vyváženú líniu. Študenti sa tu venujú i témam, ktoré sú im blízke.

Platba:
Kurz je potrebné uhradiť prevodom na účet najneskôr týždeň pred začatím kurzu.