Nemecký jazyk – A1

A1 – úplný začiatočník

Kurz všeobecnej nemčiny

Dĺžka kurzu: 13 týždňov (2 x 60 min/týždeň)
Cena: 286 eur (11 eur/hodina)
Počet študentov v kurze: maximálne 4

Charakteristika študenta, ktorý sa hlási na kurz A1:
Kurz je zameraný na úvod do nemeckého jazyka a je určený pre úplných začiatočníkov. Ak ste sa nemčinu nikdy neučili, alebo ak s ňou už máte nejaké skúsenosti, no stále máte pocit, že ste na úplnom začiatku, tento kurz je vhodný pre Vás.

Obsah kurzu:
Na kurze všeobecnej nemčiny pre úplných začiatočníkov sa zameriavame na osvojenie si základov jazyka. Preberáme základnú slovnú zásobu a gramatiku, dôraz však kladieme na praktické jazykové zručnosti, a teda rozprávanie, počúvanie, písanie a čítanie. Náš kurz je postavený na zaujímavej a inšpiratívnej učebnici, ktorá je orientovaná na rozvoj komunikačných zručností, s prirodzeným využitím gramatiky a slovnej zásoby. Je dôležité, aby študenti mali učebnicu, ktorá dá učeniu logickú a vyváženú líniu. Nebojte sa však nudnej práce pripomínajúcej Vaše školské časy – obsah kurzu je obohatený o autentický materiál z ďalších zdrojov. Na oživenie hodín a precvičovanie vedomostí máme pre Vás pripravené aj množstvo konverzačných aktivít a hier.

Platba:
Kurz je potrebné uhradiť prevodom na účet najneskôr týždeň pred začatím kurzu.
Tento typ kurzu je možné uhradiť aj v dvoch splátkach (143 EUR najneskôr týždeň pred začatím kurzu + 143 EUR do 5 týždňov od začatia kurzu).

Naše odporúčanie:
Pred tým, ako sa prihlásite na kurz, vyplňte online test, ktorý Vám pomôže určiť Vašu jazykovú úroveň. Ak si však stále si nie ste istý na aký kurz sa prihlásiť, odporúčame Vám kontaktovať nás ohľadom osobného stretnutia, kde Vám pomôžeme upresniť Vašu úroveň, a teda aj kurz, na ktorý sa máte prihlásiť.