Ruský jazyk – B2

B2 – pokročilý

Kurz všeobecnej ruštiny

Dĺžka kurzu: 13 týždňov (2 x 60 min/týždeň)
Cena: 286 eur (11 eur/hodina)
Počet študentov v kurze: maximálne 4

Charakteristika študenta, ktorý sa hlási na kurz B2:
Rozumie hlavným bodom zrozumiteľnej spisovnej vstupnej informácie o známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretáva v práci, škole, voľnom čase atď. Dokáže sa zorientovať vo väčšine situácií, ktoré môžu nastať počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí týmto jazykom. Dokáže vytvoriť jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mu známe alebo o ktoré sa osobne zaujíma. Dokáže opísať svoje skúsenosti a udalosti, sny, nádeje a ambície a stručne odôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány.
(zdroj: spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky)

Obsah kurzu:
Vaša úroveň komunikácie v jazyku sa dostane na taký stupeň plynulosti a spontánnosti, že dokážete viesť bežnú konverzáciu s ľuďmi z celého sveta. Náš kurz je postavený na zaujímavej a inšpiratívnej učebnici, ktorá je orientovaná na rozvoj komunikačných zručností, s prirodzeným využitím gramatiky a slovnej zásoby. Je dôležité, aby študenti mali učebnicu, ktorá dá Vášmu učeniu logickú a vyváženú líniu. Nebojte sa však nudnej práce pripomínajúcej Vaše školské časy – obsah kurzu bude obohatený o autentický materiál z ďalších zdrojov. Na oživenie hodín a precvičovanie vedomostí máme pre Vás pripravené aj množstvo konverzačných aktivít a hier.

Platba:
Kurz je potrebné uhradiť prevodom na účet najneskôr týždeň pred začatím kurzu.
Tento typ kurzu je možné uhradiť aj v dvoch splátkach (143 EUR najneskôr týždeň pred začatím kurzu + 143 EUR do 5 týždňov od začatia kurzu).

Naše odporúčanie:
Pred tým, ako sa prihlásite na kurz, vyplňte online test, ktorý Vám pomôže určiť Vašu jazykovú úroveň. Ak si však stále si nie ste istý na aký kurz sa prihlásiť, odporúčame Vám kontaktovať nás ohľadom osobného stretnutia, kde Vám pomôžeme upresniť Vašu úroveň, a teda aj kurz, na ktorý sa máte prihlásiť.