seniori-sj

A1 – Seniori

Kurz určený pre seniorov

Dĺžka kurzu: 13 týždňov (1 x 90 min/týždeň) 
Cena: 160 eur (12,3 eur/90 minútová hodina)
Počet študentov v kurze: maximálne 4

Obsah kurzu:
Kurz je ideálny pre tých, ktorých neprešla chuť učiť sa a radi využijú svoj voľný čas zmysluplne. Tempo je prispôsobené potrebám seniorov a napreduje sa v ňom v príjemnej atmosfére. Kurz je postavený na zaujímavej, inšpiratívnej, no hlavne aktuálnej učebnici Aula Internacional z vydavateľstva Difusión, ktorá je orientovaná na rozvoj komunikačných zručností, s prirodzeným využitím gramatiky a slovnej zásoby. 

Platba:
Kurz je potrebné uhradiť prevodom na účet najneskôr týždeň pred začatím kurzu.