A1 – španielčina – seniori

A1 – Seniori

Kurz určený pre seniorov

Dĺžka kurzu: 11 týždňov (1 x 90 min/týždeň) 
Cena: 110 eur (5 eur/vyučovacia hodina)
Počet študentov v kurze: maximálne 4

Charakteristika študenta, ktorý sa hlási na kurz A1 – Seniori:
Kurz je zameraný na úvod do španielskeho jazyka a je určený pre úplných začiatočníkov.
Ak ste sa španielčinu nikdy neučili, alebo ak máte už nejaké skúsenosti so španielčinou, no stále máte pocit, že ste na úplnom začiatku, tento kurz je vhodný pre Vás.

Obsah kurzu:
Kurz je ideálny pre tých, ktorých neprešla chuť učiť sa a radi využijú svoj voľný čas zmysluplne. Tempo je prispôsobené potrebám seniorov a napreduje sa v ňom v príjemnej atmosfére. Kurz je postavený na zaujímavej, inšpiratívnej, no hlavne aktuálnej učebnici Aula Internacional, ktorá je orientovaná na rozvoj komunikačných zručností, s prirodzeným využitím gramatiky a slovnej zásoby.

Platba:
Kurz je potrebné uhradiť prevodom na účet najneskôr týždeň pred začatím kurzu.