Taliansky jazyk B1

B1 – mierne pokročilý

Kurz všeobecnej taliančiny

Dĺžka kurzu: 13 týždňov (2 x 60 min/týždeň)
Cena: 286 eur (11 eur/vyučovacia hodina)
Počet študentov v kurze: maximálne 4

Charakteristika študenta, ktorý sa hlási na kurz B1:
Rozumie vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa ho bezprostredne týkajú (napríklad najzákladnejšie informácie o sebe, o rodine, nakupovaní, miestnom zemepise a o zamestnaní). Dokáže komunikovať v jednoduchých a rutinných úlohách vyžadujúcich si jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných záležitostiach. Dokáže jednoduchými slovami opísať svoje rodinné zázemie, bezprostredné okolie a záležitosti v oblastiach nevyhnutných potrieb.
(zdroj: spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky)

Obsah kurzu:

Na všeobecnom kurze taliančiny pre mierne pokročilých preberáme náročnejšiu slovnú zásobu a gramatiku a dôraz kladieme na praktické jazykové zručnosti, a teda rozprávanie, počúvanie, písanie a čítanie. Po absolvovaní kurzu prekročíte pomyselnú hranicu medzi nesamostatným používateľom základov jazyka (úroveň A) a samostatným používateľom (úroveň B) a budete sa vedieť zorientovať vo väčšine každodenných situácií. Náš kurz je postavený na zaujímavej, inšpiratívnej, no hlavne aktuálnej učebnici Nuovo Espresso z vydavateľstva ALMA Edizioni (rok vydania 2015), ktorá je orientovaná na rozvoj komunikačných zručností, s prirodzeným využitím gramatiky a slovnej zásoby. Je dôležité, aby študenti mali učebnicu, ktorá dá Vášmu učeniu logickú a vyváženú líniu. Nebojte sa však nudnej práce pripomínajúcej Vaše školské časy – obsah kurzu je obohatený o autentický materiál z ďalších zdrojov. Na oživenie hodín a precvičovanie vedomostí máme pre Vás pripravené aj množstvo konverzačných aktivít a hier.

Platba:
Kurz je potrebné uhradiť prevodom na účet najneskôr týždeň pred začatím kurzu.
Tento typ kurzu je možné uhradiť aj v dvoch splátkach (143 EUR najneskôr týždeň pred začatím kurzu + 143 EUR do 5 týždňov od začatia kurzu).

Naše odporúčanie:
Pred tým, ako sa prihlásite na kurz, vyplňte online test, ktorý Vám pomôže určiť Vašu jazykovú úroveň. Ak si však stále si nie ste istý na aký kurz sa prihlásiť, odporúčame Vám kontaktovať nás ohľadom osobného stretnutia, kde Vám pomôžeme upresniť Vašu úroveň, a teda aj kurz, na ktorý sa máte prihlásiť.