Spolupráca so Stupavskou jazykovkou

V našej jazykovke veríme, že dobrých lektorov nikdy nie je dosť, preto si vytvárame databázu životopisov a kontaktov. Ak sa aj Vy chcete začleniť do nášho tímu a obohatiť nás o Vaše skúsenosti, neváhajte nás kontaktovať.