Ruský jazyk

[trx_sc_title title_style=“default“ title_tag=“h4″ title_align=“left“ title=“Ruský jazyk“]

V našej jazykovke Vám ponúkame všeobecné kurzy od úplných začiatočníkov (A1) po pokročilých (B2). Môžete si vybrať medzi viacerými typmi kurzov, čo sa počtu študentov týka (individuálne, duo a skupinové), ale aj formy (všeobecné, konverzačné, prípravné na záverečné skúšky a certifikáty, detské a seniorské).

Všetky naše kurzy sú navrhnuté podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky

Platba:
Kurz je potrebné uhradiť prevodom na účet najneskôr týždeň pred začatím kurzu.

Ponuka INDIVIDUÁLNYCH kurzov

25€/60 min

V našej jazykovke si ako študent individuálneho kurzu zakupujete balíček 10 x 60 min, ktorý si je potrebné minúť najneskôr do 12 týždňov od začiatku. Výhodou individuálnych hodín je ich flexibilita a samozrejme 100 percentné zameranie na Vás a Vaše požiadavky. Hodiny sa dajú presúvať a rušiť, no vždy najneskôr 24 hodín pred konaním Vašej hodiny, aby Vám zbytočne neprepadla.

Prihlasujte sa tu.

Ponuka DUO kurzov

18€/60 min

Ak sa rozhodnete chodiť k nám vo dvojici, balíček 10 x 60 min si je potrebné minúť najneskôr do 12 týždňov od začiatku. Duo hodiny patria k najobľúbenejším, keďže máte veľa priestoru vyjadriť sa, no zároveň nejde iba o dialóg učiteľ-študent, ale hlavne študent-študent. Hodiny sa dajú presúvať a rušiť, no vždy najneskôr 24 hodín pred konaním Vašej hodiny, aby Vám zbytočne neprepadla.

Prihlasujte sa tu.

Ponuka SKUPINOVÝCH kurzov

11€/60 min

V prípade, že chcete byť radšej súčasťou skupinky, u nás je to výhra. Za sumu 11€/60min Vás bude maximálne 4. Pri klasických skupinových hodinách s veľkým množstvom študentov sa dá ľahko skryť a nebyť aktívny, no u nás je to nemožné! Nemáte síce toľko priestoru na vyjadrenie ako pri indi a duo hodinách, no tento fakt je kompenzovaný nižšou cenou. Zakupuje sa vždy celý kurz – od začiatku trimestra po jeho koniec, čo nám obvykle vychádza na 11-13 týždňov, vždy podľa dátumov školských prázdnin. Hodiny sú dané fixne na konkrétny čas a deň. Na frekvencii sa dá dohodnúť – raz, dva alebo aj tri krát do týždňa.

Prihlasujte sa tu.

 

[trx_sc_content size=“none“ number_position=“br“ title_style=“default“]

A1 - seniori

Kurz všeobecnej ruštiny
Dni: štvrtok
Čas: 10:00 – 11:30
Dĺžka kurzu: 13 týždňov
Cena: 160 eur
Počet študentov: max. 4

A1 - deti

Kurz ruštiny pre deti ZŠ
Dni: pondelok
Čas: 13:00 – 14:00
Dĺžka kurzu: 13 týždňov
Cena: 143 eur
Počet študentov: max. 6

[/trx_sc_content][trx_sc_content size=“none“ number_position=“br“ title_style=“default“]

A1 - úplný začiatočník

Kurz všeobecnej ruštiny
Dni: pondelok + streda
Čas: 19:00 – 20:00
Dĺžka kurzu: 13 týždňov
Cena: 286 eur
Počet študentov: max. 4

A2 - začiatočník

Kurz všeobecnej ruštiny
Dni: pondelok + streda
Čas: 10:00 – 11:00
Dĺžka kurzu: 13 týždňov
Cena: 286 eur
Počet študentov: max. 4

[/trx_sc_content][trx_sc_content size=“none“ number_position=“br“ title_style=“default“]

B1 - mierne pokročilý

Kurz všeobecnej ruštiny
Dni: pondelok + streda
Čas: 11:00 – 12:00
Dĺžka kurzu: 13 týždňov
Cena: 286 eur
Počet študentov: max. 4

B2 - pokročilý

Kurz všeobecnej ruštiny
Dni: pondelok + streda
Čas: 12:00 – 13:00
Dĺžka kurzu: 13 týždňov
Cena: 286 eur
Počet študentov: max. 4

[/trx_sc_content]